NSDK årsmöte

28 mars 2009

Nässjö Sportdykarklubb har haft sitt årsmöte

Styrelsen

Styrelsen för 2009 ser ut så här:

Ordförande Urban Jörgensen
Kassör Mats Andersson
Sekreterare Erik Brose
Ledamot Ida Karlsson
Ersättare Valdes inte
Valberedning Lennart Wijk
Revisor Christer Nilsson

Det är en bantning av antalet ledamöter, men det är bättre med en liten styrelse som kan träffas lättare, än en större som är svår att få ihop.

Torsdagsträffar

Mötet bestämde också att man skall träffas den första torsdagen i varje månad i klubblokalen kl 18.00. Då är alla medlemmar välkomna.
I förekommande fall skall även styrelsemöten hållas första torsdagen i månaden.

Sjörensningen

Sjörensningen skall vara klar senast den 1/6. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt hjälper till med detta.

Simhallen

Alla är välkomna till träningstiden i simhallen mellan 17.00 och 19.00.

Medlemsavgift

Inbetalningskort kommer att skickas ut snarast.

Medlemsskap ger tillgång till simhallen söndag 17-19, fri luft, tillgång till klubblokalen på Telegatan och tillgång till lokalen i Hästholmen. Dessutom möjlighet att låna viss utrustning.

Mats

Annonser

Earth Hour

28 mars 2009

Så är Earth Hour över. Jag konstaterar att det bara var Rix FM som bröt sändningarna under denna timma. Skärpning SR och Mix Megapol,


NSDK ÅRSMÖTE

27 mars 2009

Nässjö Sportdykarklubb har årsmöte i morgon. Hoppas vi blir många som träffas.


Earth Hour

27 mars 2009

I morgon kväll är det Earth Hour. Som alla säkert vet är detta en värdsomspännande demonstration för att peka på betydelsen av att utnyttja våra gemensamma resurser rätt.

Själv kan jag bli frustrerad över att en del människor är ”jättenoga” med att inte lämna TV eller dator i standbyläge, medan de ”gladeligen” har sin ytterdörr öppen i både fem och tio minuter medan de t.ex. lastar sin bil även om det är 10 grader kallt. Tala om att ”sila mygg och svälja elefanter”. Vad motsvarar detta i ennnergiåtgång? Ett års standbyläge räcker säkert inte.


Nässjö kommuns idrotts och föreningspris

26 mars 2009

Jag läser i Smålandstidningen att årets idrottspris inte går till bandytjejerna i IFK Nässjö. När SM-gudet hittar tillbaka till Nässjö efter 60 år tycker jag det skulle varit rätt att uppmärksamma den prestationen. Jag kan inte säga annat än att jag är förvånad.


Inför KF

25 mars 2009

Jag sitter i Växjö och går igenom handlingarna till kommunfullmäktige i Nässjö i morgon. Agendan beståt av tre besvarade interpelationer och sex motioner samt en fråga. Det enda riktiga beslutsärendet är revidering av renhållningstaxan och föreskrifterna när den beslutade källsorteringen införs.

Jag kan konstatera, att flera av ärendena berör Miljö och byggnadsnämnden och att mycket är sådant som borde vara självklart, men eftersom det föranleder ärenden i KF är det tydligen inte så självklart för alla. Vi har i alla fall haft uppe bl.a. frågan om hur Nässjö kommun skall belysas för att miljön skall bli säkrare nattetid, m.fl frågor till diskussion tidigare.

Vi skall se till att vi ligger i framkant när det gäller miljö och resursutnyttjande och då skall naturligtvis kommunen föregå med gott exempel.

Jag är förundrad över att det skall behöva skrivas en interpelation om att vi skall hissa även EU flaggan i Nässjö ibland. t.ex. vid Europadagen. Vi är med i EU, och ingår i Europa. Konstigare än så är det inte.

Vi får se vad kvällen ger i morgon.

Mats


Åkers (S)-förenings årsmöte

25 mars 2009

Åkers (S)-förening höll sitt årsmöte på tisdgskvällen 24/3

14 medlemmar deltog. Förutom de sedvanliga årsötesförhandlingrarna diskuterades det politiska arbetet i Nässjö kommun och de aktuella frågor som är på gång, bl.a. skolstrukturutredningen.

Dessutom gavs en kort information om det kommande EU-paralamentsvalet och valupptakten inför detta.

Styrelsen ser efter årsmötet ut så här:

Ordförande: Mats Andersson
Vice Ordförande: Maria Klintbo
Sekreterare: Ove Samuelsson
Vice Sekreterare: Berit Andersson
Ledamöter: Per Eckerberg,  Ove Jergefelt, Gunnar Waern
Ersättare: Bengt Holmqvist