Piratpartiet är näst stöst inför EU valet

30 april 2009

Piratpartiet är inför EU-parlamentsvalet näst största parti efter ”Moddarna” bland väljare under 30 år, och skulle få mer än 5 % av rösterna om valet vore i dag. Det är en månad kvar till valet och nu gäller det att vi uppmanar våra väljare att gå och rösta. Jag vet att frågorna om att öppna EU:s järnvägar för konkurens från andra EU:länder kommer att komma upp. Då vi i Sverige redan kommer att ha genomfört den avregleringen, ensidigt, är det för mig mycket viktigt att vi har parlamentariker som kan hantera detta. Som kan driva frågorna om krav på kollektivavtal vid upphandlingar, t.ex. Det kommer knappast Moderaterna eller Piratpartiet att göra. Tror ni att Sverigedemokraterna gör det?

Valet är viktigt.

Mats


Att flagga, eller inte flagga….

29 april 2009

…..det är frågan. Jag kan inte förstå varför vi över huvud tagit skall behöva ha en debatt i KF om vi skall flagga med Europaflaggan eller inte. I min värld är det självklart. Vi har gått med i en union, och då skall vi använda de möjligheter som detta ger och vi skall inte skämmas för det. Nu har vi en majoritet tillsammans med ett parti som vill att vi skall lämna sammarbetet, och då kan man ibland få stödja andra beslut än det som känns naturligt att ta. Tyvärr öppnar vi då dörren för andra att ta ”billiga poäng”. Manga är inteligenta och förstår hur det förhåller sig, men det finns en risk att vissa går på det. Trots att det inte alls är viktigt med en flagga, mer än symboliskt. Det viktiga är att vi röster till parlamentet. Nu kommer många frågor som berör oss upp under de kommande fyra åren. Avregleringar av transporter, gemensamma biljettsystem på järnväg, kriminalisering av prostitution i fler länder än Sverige för att nämna några som jag tycker är viktiga. Vi får inte missa möljigheten att vara med och påverka detta.

EU-parlamentsvalet är ingen kunskapstest. Vi måste inte kunna så mycket för att rösta. Det räcker med att veta vad vänster och höger är, det är samma där som här.

Mats


Europabanan.01 eller ”Hur länge skall vi vänta”?

28 april 2009

Vi måste börja arbeta i rätt ände. Rusta upp Europabanan.01/Södra stambanan först. Om man räknar en timmas resväg från några, strategiskt utvalda stationer på denna sträckan täcker vi in en mycket stor del av Sveriges befolkning som då skulle få en snabb förbindelse ner mot mellersta delarna av Europa. Vi måste tänka rätt. Vi har redan en bro över sundet, och i och med det beslutet skapades förutsättningarna för en Europabana. Den framtida sträckning som planeras längre västerut kräver stora ingrepp i naturen och stora markområden måste lösas in. Med den erfarenhet som finns från andra liknande projekt och med Sveriges mycket generösa lagar som tillåter medborgare att överklaga planer i större utsträckning än i de flesta andra Europeiska länder är risken stor att en ny Europabana inte kan bli verklighet på många år än. En upprustning av Södra stambanan till Europabanan.01 skulle däremot kunna påbörjas relativt omgående. I ett första steg skulle hastigheten kunna höjas till mellan 250 och 300 km/h på lämpliga sträckor med rätt geotekninska förhållanden. Det diskuteras långa förbigångsspår för godståg. En bättre lösning skulle vara ännu längre spår som höghastighesttågen istället kan använda på de sträckor där förhållandena, och möjligheten att höja hastigheten är sämre. Här skulle ännu högre hastigheter vara möjliga och Stambanan skulle på det sättet bli trespårig på delsträckor. Dessa sträckningar behöver inte följa befintliga linjer, utan kan läggas där markförhållandena är bättre.

Genom att uppgradera Södra stambanan till Europabanan 01, skulle vi kunna få tillstånd en höghastighetsbana mot Mellaneuropa inom överskådlig framtid. Sedan kan vi naturligtvis fortsätta att utveckla järnvägstrafiken och projektera nya sträckningar. Framtidens förutsättningar kommer att göra flygtrafik svårare, och då behövs ytterligare kapacitet i Europabanan.02. Kanske har då även Götalandsbanans norra sträckning byggts, (jag förutsätter att vi snart kommer igång med södra delen), och kan ”grenas av” från Jönköping mot Malmö, eller till och med mot Helsningborg och en ny tunnel. Jag tror dock att detta ligger 30 till 50 år frammåt i tiden, och det gäller att få en snabb förbindelse redan i närtid så att flygtrafiken kan minskas innan det är för sent för vår jord.

Mats


Anna, Hanna, och Johanna i Nässjö

27 april 2009

Efter att ha arbetet några timmar som lokförare med att upprätthålla förbindelser mot Jönköping och Tranås ägnade jag och min fru Gunilla resten av dagen åt att ordna med riksteaterns föreställning Anna, Hanna, och Johanna. Det var Nässjö Teaterförening som stod för arrangemanget. Redan när vi kom ner till Pigale i Nässjö vid 13.30- tiden och såg Riksteaterns trailer som stått parkerad under natten började vi fundera över hur vi skulle kunna angöra denna till lastkajen med den infart som finns. Det blev också en hel del trixande innan allt var klart för inlastning, och bl.a. fick ett staket som satts upp under den just nu pågående om och tillbyggnaden till ett modernt Kulturhus delvis demonteras.

Det är alltid lika imponerande att se hur mycket teknik och rekvisita ett sällskap som detta har med sig, och klockan var närmare 17.00 innan alla strålkastare, ”byxor” och bakgrund var upphissade och tvättmaskiner, torkskåp, mattor, klädskåp, köksutrustning, mm var på plats. Teatern är byggd på 1960-talet, och inte helt anpassad för dagens föreställningar, och det märks verkligen vid sådana tillfällen som detta. Klockan 18.00 började insläpp till biljettförsäljning, mm, som Nässjö teaterförening skötte, och vid 19.00 själva föreställningen som höll på till 22.40 med en kortare paus.

Handlingen, som bygger på Marianne Fredrikssons bok med samma namn, som översatts till ett 40-tal språk, handlar i korta drag om tre generationer kvinnor. Vi får följa Hanna, hennes dotter Johanna, som hon föder redan vid 13 års ålder efter att ha blivit våldtagen av sin kusin, och hennes dotterdotter Anna. I denna påhittade släktkrönika, som utspelar sig under 138 år försöker vi förstå det mönster som återkommer mellan generationerna. Historien börjar i det ”feodala samhället” i 1800-talets Värmland och vi får följa de tre kvinnorna och människorna i deras närhet i ett samhälle som formas mot en större jämlikhet genom socialistiska ideologier, fackföreningens bildande och regeringsskifte. Regisören har också lyckats få med både unionen med Norge och upplösningen av den samt första och andra världskrigets påverkan på rollfigurerna. En stark skildring görs också av när Johanna flyttar till Göteborg tillsammans med sin dotter och son någon gång på 1920-talet och den därpå följande ”kulturkrocken”.

Anna är genom föreställningen den moderna välutbildade kvinnan som rör sig obehindrat och jämställt i det samhälle vi har i dag, men trotts det verkar hon inte lycklig. Det är från en relativt nära nutid, och ur hennes horisont som hela historien utspelar sig med tillbakablickar i historien.

Det är intressant att se hur skådespelarna tolkar de olika rollerna och får fram den konflikt som finns i varje generation mot ”det nya” som nästa generation står för. Här finns mycket som vi alla kan känna igen och identifiera oss med, oavsett vår ålder.

Hela föreställningen är mycket välspelad och ”proffsig”, och det är snabba kast mellan roll och karaktärsbyten allteftersom rollfigurerna åldras.

En notering värd att nämna, som jag och Gunilla kom fram till när vi utvärderade föreställningen hemma senare på kvällen, är att kvinnorna i föreställningen aldrig blir riktigt jämställda med männen när det gäller sex. De framställs hela tiden, ända in i vår tidsålder som offer som ska ”släppa till”, och så är det ju som väl är inte i verkligheten. Det är någonting som kanske är typiskt för författarinnans senare alster, och som regissören har valt att framhäva i berättelsen eller gjort en tolkning av? Det går inte att känna igen ifrån hennes tidigare böcker.

Detta är en föreställning som alla, vad man än tycker, inte kan undvika att bli berörda av.

Den fina vårkvällen, och det faktum att teatern gått på andra orter i närheten dagarna innan gjorde att det bara var mellan 70 och 80 personer som kommit för att se teatern, men alla verkade mycket nöjda med föreställningen.

Förutom jag själv och Gunilla så medverkade flera andra från Nässjö teaterförening. Tack vare bra arbetsledning av turneledaren Karin och duktiga senarbetare var allting nedmonterat och inpackat i Riksteaterns trailer redan kl. 2300. Det är roligt att jobba under sådana förhållanden.

För uppgifter om skådespelare, tekniker, mm, samt mer om föreställningen.

Se riksteaterns sida här

Mats & Gunilla


Telekompaketet igen

22 april 2009

Carina Hägg har ett intressant inlägg på sin blog ang. omröstningen i Industriutskottet i går.

Det är lika bra att länka vidare till bloggen och inlägget i sin helhet.

Läs Carinas inlägg här:  http://www.carinahagg.blogspot.com/

Mats


VTAB har bestämt sig

22 april 2009

I dag kl 10.00 hölls presskonferens i Värmland. VTAB har avgjort upphandlingen av Värmlandstrafik på järnväg, och det blir Tågkompaniet som får köra järnvägstrafiken i Värmland de kommande åtta åren. Övriga anbudsgivare som det stod mellan var SJAB och VEOLIA. Merresor har inte lagt något anbud, då ägarna SJAB och VEOLIA beslutat att lägga buden var för sig.

Mats


Radiorapportering

21 april 2009

I dag har jag för första gången hört radion rapportera om ett ärende som EU skall besluta i. Det handlar om direktivet för frihet och rörlighet på intenet. Friheten att byta operatör och vilka kriterier som skall gälla för att kunna stänga av en användare från ett bredband, mm. En viktig symbolfråga, helt i partitet med t.ex. tryckfrihetsförordningen. Ett steg frammåt att ärendet omnämns i media, men i övrigt var informationen ”lite tunn”. Lite sent också, när ärendet säkert legat i beredning ett år eller så, och Industriutskottet skall besluta i kväll! Nu hoppas jag att vi får höra mer om frågor som berör din och min vardag och som ligger i EU-s beredningsfas. Då kanske ”vanligt folk” förstår hur viktigt det är att rösta den 7 juni.

Mats