Många har inte kunskaper för sitt körkort?

09 augusti 2009

Tyvärr verkar det som om många inte håller sig ajour med nya regler och bestämmelser i trafiken. Bara för att man har fått ”lappen” i sin hand så innebär inte det att man kan slå sig till ro och ”bara köra på”.

För några år sedan infördes t.ex. ett nytt vägmärke i Sverige. Ja, nytt och nytt. Det har använts i andra länder i många år med gott resultat. På detta fanns en bild av några hus och ett kyrktorn. Märket betydde att man nu kom till s.k. ”tättbebyggt område” och att hastigheten då skulle anpassas för detta. (max 50 km/tim), om inget annat anges.

Trotts en massiv informationsinsats under säkert ett års tid fanns det vissa ”Svennson i busken” i Sverige som inte nåtts av denna. (I vilken bunker lever vissa människor?) Resultatet blev, att man tvingades komplettera med ett ”vanligt 50 vägmärke”.

Nu börjar det bli vanligt med ”gångfartsområden”. Ett nytt vägmärke finns för detta. På det leker barn. Inom området skall ”gångfart hållas” och trafiken ske på ”de oskyddade trafikanternas villkor”. Naturligtvis bör bara trafik till destination inom gångfartsområdet trafikera detta. Ren genomfartstrafik skall undvikas. Många körkortsinnehavare, (och även cyklister), har svårt att ta till sig även detta.

Gångfartsområde

Gångfartsområde

Skall det vara så svårt att förstå? Klara man inte dessa enkla regler bör man nog ”överväga att lägga körkortet på hyllan”. Det är ju för allas vår säkerhet områdena skapas. Ibland är vi bilister, och ibland gående. Svårare än så är det inte.

Mats