Badplatsbesiktning

30 maj 2010

I dag har Nässjö SDK, Sportdykarklubben, varit ut och rensat sjöbotnar igen, och vi börjar se slutet på vårens arbete. Det innebär att vi snart är klara med Nässjös 16 badplatser samt de 6 som vi ansvarar för i grannkommunen Eksjö.
I Stensjön var det inte mycket skräp, tack och lov. På bilden håller Lennart Vijk, som jag var ute och dök med i dag upp det vi hittade på botten. Är det någon som behöver ett par glasögon?


Möte med människor

29 maj 2010

Möte med människor är viktigt. Det är roligt när vi är ute  att så många kommer fram och pratar och vill diskutera framtid, utveckling och annat som hör till politik.

Även en dag med lite sämre väder, som idag, var det lyckat att vara ute några timmar.

Vårt bord på Storgatan i Nässjö

Partikamrater på stan!

Mats


Kommunfullmäktige den 27/5

27 maj 2010

Mötet inleddes med en redovisning av räddningstjänstens trygghets bokslut.

Flera interpellationer behandlades. Bl.a. Om otillåten internetanvändning. Jag, m. fl. tycker att vi skall ha tydliga regler och lita på våra anställda, medan andra vill se mer av övervakning och censur. Kommunens anställda måste ha frihet under ansvar.

Antirökprojektets borttagande har rönt uppmärksamhet, men det specifika med ett projekt är ju att det är tidsbegränsat. Meningen är att det nu skall ingå i det ordinarie arbetet inom skolan. Det konstateras att det billigaste sättet att rädda människoliv är genom rökprevention och det dyraste att flytta kraftledningar för att minska strålning, så det finns kanske anledning att blanda sig i detta ifrån politiken igen.

En annan interpellation behandlar att Nässjö rasat i Svenskt näringslivs enkät till medlemsföretagen.
En lång stund användes att diskutera näringslivsfrågor och utvecklingsmöjligheter. Bl.a. konstateras att fler producerande företag behövs. En svår nöt att knäcka.
Enkätunderlaget och urvalet diskuterades också. 200 företag har fått enkäter av 2600 i kommunen. Hur kan media och skolans attityd ha försämrats så mycket t.ex? En fundering jag har är varför alltid moderater anser sig ha monopol på lösningar för företagande, även om det är andra som driver på mest i mer reella sammanhang. Alla är som väl är överens om att vi måste arbeta för ett bredare näringsliv.

Även bandyhallen var uppe till diskussion. Vi får anledning att diskutera finansieringsfrågan igen.

Alla är överens om att göra en sårbarhetsanalys över infrastrukturen i Nässjö tätort.

Indikatorer för hållbar utveckling fastställdes. Intentionen är att det skall vara ett levande dokument och det är första gången vi gjort detta så utvärderingen blir viktig. Det är bra att ha konkreta mål.

Budgetuppföljningen visar på ett hyfsat resultat. Den ser ut att hålla. Skatteintäkterna öka men det gäller att vara försiktig med utgifterna.

Den politiska organisationen r 2011-
2014 fastställdes utan debatt.

Redovisning 2009 för Höglandets kommunalförbund godkändes.

Nya parkeringsavgifter fastställdes med moms. Nu kostar det 800 kr att stå på handikapplatser och stannandeförbud t.ex. om man stannar utanför hemmakväll på Storgatan där det alltid står felparkerade bilar!!!
Det är viktigt med rotation av bilarna för handelns utveckling.

Mötet avslutades kl. 22:13 och frågan om att avbryta och fortsätta mötet en annan dag behövde inte ställas.

Mats


Jubeljogg och S-möte

25 maj 2010

Ibland kolliderar arrangemangen. Mänsklig kloning skulle kunna vara en lösning. Själv kommer jag att vara med och springa Jubeljoggen tillsammans med arbetskamrater från Merresor. Den som vill kan i stället delta i den traditionsenlig Klappaträffen vid stugan utanför Malmbäck. Ett lite mer lättsamt möte där partikamrater berättar om upplevelser genom tiderna.
I kväll blir programmet: Greger Phalén, Bo Zander och Roger Möller som berättar minnen från valrörelse och val.

MatsBra med grönt eller rött…

23 maj 2010

… för politiker i medienas granskning, men vem granskar media?
Det är inte alltid de har rätt fakta.

Häromdagen påstod TV4:s lokalnyheter i Jönköping-Nässjö att den nya miljövänliga ITINO som presenterades, och som jag nyligen skrev om, skulle gå i pendel mellan Jönköping och Norrköping. 

RÖTT LJUS!

Risken är att media har fel lite då och då, och skall de då fungera som ett ”filter” mellan folkets valda representanter och folket blir det farligt.

Mer direktkommunikation tack!

Kan inte låta bli att citera låten ifrån 1980-talet med titeln:
Ingenting är säkert i en tidning.

Om du söker sanningen i tidningen min vän.
Lagra den ett halvår och läs den om igen.

Mats


Ny miljövänlig motorvagn

21 maj 2010

I dag visade Jönköpings länstrafik upp en av sina nya ITINO-motorvagnar vid en träff i Jönköping. Förutm media var bl.a. representanter för JLT, operatören Merresor och fordonstillverkaren Bombardier på plats. Det gavs också möjlighet att provåka fordonet i ett extrainsatt tåg till Nässjö.
Detta är ett steg mot att på ett miljövänligt sätt utveckla trafiken på de linjersom ännu inte är elektrifierade. Avgaserna renas bl.a. genom att man tillför motorn en extra tillsats med hjälp av ett separat system. Denna förbättrar förbränningen. Motorerna är också något starkare jamfört med tidigare trots att det bara är V8: or i dessa fordon.
Den första av de nya fordonen kommer i trafik i höst.
Mats

Ett dimmigt Jönköping mötte besökarna.


FÖRLOVAD I 20 ÅR

20 maj 2010

Firade vår 20 åriga förlovningsdag nyligen. Det blev en flaska Retzina i plastmuggar, (inte röda den här gången, men ändå), precis som för 20 år sedan. Den gången var det i Mandrakihamnen vid platsen där kolossen för 2000 år sedan stod med vänster fot.
Mats