Ett fint ställe…

22 juli 2010

…i Sverige är här! Skönt med centrala oaser.
Mats

Annonser

Farlig vana

09 juli 2010

Då har även lokaltidningen uppmärksammat problemet med dåligt borttagna markeringar efter gamla övergångsställe. Det är mer än ett år sedan som jag lyfte frågan i Kommunfullmäktige. Då i samband med en interpellation som handlade om risken för parkeringsböter när inte de vita linjerna frästs bort på platser där parkering inte är tillåten längre.
Jag tog då upp att det är ett mycket större problem att markeringar inte fräses bort vid övergångsställen när dessa tas bort. Folk fortsätter att gå över, utan att se sig för, men bilister och cyklister, som inte ser någon ”Herr Gårman” tavla stannar inte. Risken för olyckor är överhängande, då många gående inte har uppmärksammat att VTK säger att ”innan gående går ut på övergångsställe skall man försäkra sig om att det kan ske utan risk”. Detta gäller alltså trots att bilister, cyklister, m.fl. är skyldiga att lämna företräde.
Ett särskilt farligt ställe är på Brogatan vid rondellen där tidigare brandstationen låg. Där låg tidigare två övergångsställen mycket nära varandra. Ett av dem signalerglerat. Nu är bara det med signalerna kvar, men då de vita markeringarna i gatan inte är borta, går många rätt ut, utan att se sig för.
Vi som förtroendevalda måste ta upp detta i våra resp. nämnder och styrelser så att det åtgärdas. Även om det är på vägar och gator där statliga vägverket ansvarar har vi ett ansvar.
Mats


Fråga Fredrik om det fackliga löftet

06 juli 2010

Fredrik Reinfeldt säger att han är förespråkare av den Svenska modellen med kollektivavtal i stället för lagstadgade löner. Förstår han den Svenska modellen? Man kan inte bryta ut ett av tre bärande ben. Det  bygger på progressiva fackföreningar som en förhandlande part och en marknad med lika förutsättningar för alla företag där alla är med och bygger Sverige.

Varför har ingen journalist bett Fredrik R redogöra för det fackliga löftet???

Vi väntar med spänning.

Mats


Sommarkonfirmation

04 juli 2010

Var med på barnens kusins sommarkonfirmation i helgen.
De till och med korsfäste Jesus under sitt framträdande.
Vi vågar. Vågar du? Var gruppens tema. Någonting fler borde tänka på. Det handlar om att våga vara sig själv. I dag när vi i Sverige allt mer går ifrån det solidariska samhälle Jesus drömde om mot ett mer egoistiskt krävs det allt mer av individen samtidigt som det är den helhet vi alla utgör som betyder någonting. Det tog nästan 2000 år efter bergspredikan till Socialdemokraterna bildades, och därmed ett parti som politiskt verkar för att göra ord till handling.
Mats