(S)möte i sensommaren

31 augusti 2010

Höstens första (S)möte var förlagt utomhus i ett bostadsområde med många relativt ”nyinvandrade” Svenskar
Det var många som var intresserade och ville ta del av vårt material, och diskutera i kväll.

Ett annorlunda möte med inslag av sång och musik och korta tal av såväl kommunalråd och ordförande som av nya kommunfullmäktigekandidater och SSU: are.
Ett lyckat möte som säkert kommer att upprepas i framtiden.
Mats

Annonser

Hög temperatur vid valstugan

27 augusti 2010

Marknad i Nässjö i dag och valrörelse. Jag har varit några timmar vid vår valstuga innan jobbet. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa folk och prata ideologi och samhällsfrågor. Att vi hade två riksdagsmän på plats gjorde inte situationen sämre.
Mats


Besök av riksdagsledamot på Merresor

26 augusti 2010

Tidigare i dag var Carina Hägg, Socialdemokrat och Riksdagsledamot på arbetsplatsbesök hos oss på Merresor i Nässjö. Lars Pettersson, ordförande i Klubb Krösatåg och jag fick möjlighet att berätta lite om vår verklighet och vardag på ett järnvägsföretag i den avreglerade järnvägstrafikens Sverige. Vi fick en bra dialog, där vi bland annat diskuterade:   

  • Personalsituation och avtal.
  • Upphandlingar och övergångar mellan företag till följd av detta.
  • ”Snöberedskap”, och hur det drabbar trafiken och pendlarna när våra lokaltåg blir inställda för att fjärrtågen skall fram.
  • Barnomsorg på oregelbundna tider.
  • Nya organisationen med trafikverket.
  • Trafikeringssystem och problemen med t.ex. E-tam.
  • Mm.mm. 

Dessutom kom vi in på taktiska drag i valrörelsen. Det var t.ex. kanske inte en tillfällighet att Folkpartiet lät en riksdagsledamot med invandrarbakgrund, för övrigt sprungen ur den s.k. ”Timbrohögern”, framföra ”idén” om ett system med låga löner för nyanlända invandrare. Vi som tänker lite längre än näsan räcker funderar naturligtvis på hur detta kommer att påverka andra företag med ”riktiga avtal” i berörda brancher. Hur går det med konkurensen på lika villkor? Det finns skäl att se upp här. Hemska tanke. Är det ett led i en strävan att sänka lönenivåerna på sikt?  Vi hann också med en liten rundtur i lokalrena och var bl.a. inne på vår trafikledning en stund. Se bilden..

Senare på kvällen fick jag också det ”tveksamma nöjet” att lyssna till mig själv i radio. Vi diskuterade hållbar utveckling och miljö.
Den som är intresserad kan höra programmet här 

Mats     

Carina Hägg besöker Merresor


Gruppmöte i majoriteten

23 augusti 2010

Höstens första gruppmöte hölls i går för att bl.a. gå igenom budgetförutsättningarna för 2011. Förtroendevalda från hela majoriteten i kommunen var inbjudna. Ca 40 gruppmedlemmar från de tre partierna, S, SAFE, och V var samlade.
Mötet skulle inledas med en genomgång av stadskärnevisionen av Stina Granberg, men först kom Nässjö Affärsverks representant in för att redovisa vattendirektivet. Han blev dock snart avbruten av glada rop och in kommer arbetskamraterna för att hämta honom. En Svensexa, och han misstänkte ingenting. Sådant förgyller tillvaron.
Stina föredrog sedan planerna för stadsvisionen. Det finns ett förslag där hela de centrala delarna av Nässjö ses över. Torgen fräschas upp, en enhetlig stil planeras för belysning, beläggningar, mm. Tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet skall bli bättre. Trafikflöden ses över, mm. I gruppen finns representanter från flera olika håll, bl.a. Handel och fastighetsägare. Det hänger ju inte bara på kommunen. Ett omfattande förslag. Mer finns att läsa på www.nassjo.se. Värt att notera är också att liknande ”lightprojekt” pågår i kransorterna. Detta är verkligen en kärnfråga för kommunerna trivseln är viktig, och jag är övertygad om att detta blir bra.
Kvällens huvudfråga. Budgeten för 2011 och ekonomiska ramar för kommande år upptog sedan huvuddelen av tiden. Bokslut, mm diskuterades länge och ingående. Bokslutet pekar på ett litet + på sista raden. Mer om detta längre fram i processen.
Det ser även ut som om vi skall få ihop en budget i år också, även om sittande regering inte gör det lättare för kommunerna. Man säger sig ha klarat krisen bra, men genom förändringar i bl.a. försäkringssystemet och omställningsarbetet har kommunerna fått ökade kostnader då fler hamnat i utanförskap. Om 27 dagar är det val. Jag har en förhoppning om att svenskarna har insett vilken ideologi den Moderatstyrda regeringen företräder innan den Svenska rättvisa modellen raserats helt. Vi måste tänka lite längre nu.

Mats


Högerns Ekokammare

23 augusti 2010

Sitter och läser lite bland sidorna på internet så här inför valet. (28 dagar kvar i dag). Från vissa håll anklagar man samröret mellan LO och S. Inget ovanligt så här i valtider. Det har högersidan alltid gjort, trots att samarbetet inte är så konstigt, då det är två grenar på samma träd. Båda kommer ifrån arbetarrörelsen, och båda arbetar för ett rättvist Sverige, där alla får del av våra tillgångar och alla bidrar på sitt sätt. Sveriges hela system bygger på en fri marknad, med minimal lagreglering och avtalsskrivande parter. Det säkerställer en konkurrens på lika villkor för de företag och aktörer som verkar i Sverige.

Jag hittar då Marika Lindgren Åsbrink:s sida. Hon listar det borgerliga mediestödet på  ledarsidor runt om i Sverige, även kallat ”Ekokammaren”, och har räknat ut hur mycket detta är värt i pengar för partierna. (Annonsvärde, arbetstid, mm). Detta är mycket intressant läsning, och särskilt när man ställer det i relation till LO:s stöd till S.

Läs Marika:s inlägg här!

Tag särskilt del av de diagram och siffror som finns i den artikel hon skrivit och hänvisar till.

Mats


Samtal vid valstugan om avregleringar och avskedsfest i Folkets Park

21 augusti 2010

Precis hemkommen från några timmars diskussion med människor vid vår valstuga. Även om det inte är någon rusning kommer en del fram och vill prata politik och frågor.

För många äldre är den nyligen genomförda avregleringen av Apoteken en stor fråga. Tillgängligheten har blivit sämre. Särskilt vid akuta situationer. Någon tog också upp vinterproblematiken på järnvägen och hur det fungerar med flera olika entreprenörer efter avregleringen där. Det är främst på infrastruktursidan problemen uppstår. En avreglering kräver ibland en ny typ av styrning och regler så att de företag som skall arbeta med verksamheten tar den del av helhetsansvaret som krävs.

Rent kommunala frågor blev det inte så mycket samtal om i dag, men det är 28 dagar kvar till valet, så det finns tid till det också.

Nu är vi snart på väg till Folkets Park i Nässjö för att vara med på det avskedsarrangemang med gamla och nya band och grupper som anordnats med anledning av att parken kommer att försvinna i höst. ”Sista Natten Med Parken”. Det är verkligen med blandade känslor jag går dit. Det blir säkert en rolig kväll med många återseenden och minnen, samtidigt som det är synd att den ena parken efter den andra försvinner. Konkurrensen från andra typer av nöjesställen har blivet för stark, och de arrangemang som anordnas drar inte folk i den mängd som behövs. Det kanske är dags att vi funderar på vilken attityd vi har till olika arrangemang och vilket kultur och nöjesutbud vi skall ha i framtiden. Det är ju trots allt vi som kommunmedlemmar och i förlängningen ”kunder” som avgör detta, men i kväll träffas vi och har roligt en sista gång i alla fall. Det blir också roligt att höra Ki live kl 20:00. Ett relativt nytt lokalt band, där två av mina arbetskamrater spelar, (och sjunger). I kväll har vi roligt, och problemen tar vi när vardagen kommer. Pengarna arrangemanget drar in kommer att gå till en fond för musiklivet i Nässjö.

Mats

En del av det gäng som var i valstugan denna lördagseftermiddag.


Fredagkväll med pyssel

20 augusti 2010

Efter 9 timmar på trafikledningen som avslutades med ytterligare en dryg timma för att byta ut ett havererat tåg känns det skönt att komma hem till familjen. Det är aldrig långt mellan flyt och katastrof när man jobbar med så snäva marginaler som det är inom järnvägsdrift. I dag var det ”flyt”, och trots problem med ett styrkort till huvuddatorn på ett fordon och flera driftstopp löste sig allt på ett bra sätt, och alla anslutningar har kunnat hållas.

Efter ett besök i Folkets Park, där förberedelserna för en avskedsföreställning med gamla och nya lokala band i morgon pågår som bäst väntade en stunds pyssel med hemsidan med det underhållande ”Dobido” i bakgrunen. Det är mycket material som skall läggas upp nu innan valet och hur man än gör får man inte in allt som borde finnas där, men vi gör så gott det går.

Nu får wokpannan ta min tid en stund och sedan blir det någon bra film, eller lite musik som avslutar fredagkvällen.

Mats