25 år sdan…

28 februari 2011

…som Sverige brutalt rycktes ur vår skyddade tillvaro. Sveriges stora ledare, och kanske den som mest stod bakom arbetet med att bygga det moderna Sverige, blev skjuten den kvällen. I dag har vi en kriminalitet som vi inte kunde drömma om tidigare, och jag känner att det var med mordet på Olof Palme det började.

En viktig fråga är naturligtvis att stoppa spridningen av illegala vapen i Sverige, men med ett rättvist samhälle, med en väl fungerande arbetsmarknad, och där ingen lämnas utanför är jag övertygad om att kriminaliteten minskar. Det är förmodligen effektivare att satsa pengar i rättvisa än att ”bygga murar till skydd och försvar”, (som Adolpsson och Falk sjöng) .

Olof Palme

Olof Palme

Mats

Annonser

Fullmäktige i kväll

24 februari 2011

Ger handlingarna inför kvällens KF en sista genomgång till tonerna av Sveriges nya stjärnskott, Jay Smith:s lite grova sångröst. Det är alltid lättare att koncentrera sig till musik. Mötet i kväll kommer att inledas med att Fadi Madiouya, frisör och engagerad samhällsmedborgare, berättar om sitt projekt med ”Fadis Cup” och integrationstanken han har. Känner jag Fadi rätt blir det intressant att lyssna till detta.

Bokslutet kommer att föredras, och ett antal motioner och interpellationer behandlas.  Allt ifrån tippningsavgifter till upphandling av råvaror och nya bussförbindelser finns på agendan.

En viktig fråga som skall beslutas är hur finansieringen av den lokala kollektivtrafiken skall lösas när den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft.

En kort agenda, men diskussionerna kan bli desto längre.

Mats


En varierad dag

23 februari 2011

En härlig, men tidig morgon vid ankomsten till Jönköping.

Efter en bra dag med bl.a. en drogtestutbildning på jobbet och så småningom övernattning i Värnamo väntar ännu en fulltecknad dag.

Jag sitter nu på tåget mot Nässjö efter att ha kört morgonförbindelsen från Värnmo till Jönköping. Lite senare på förmiddagen skall vi ha medlemsmöte i vår fackklubb. SEKO Klubb Krösatåg, och sedan förhoppningsvis hinna med en kurs om tekniken på Pigallé, vårt kultur hus i Nässjö. Det finns en hel del utrustning som är nyinstalerad, och det är bra om vi är några fler i Teaterföreningen som har lite bättre kunskap i hur det är uppbyggt. Förhoppningsvis har jag då sälskap av 12 åringen som möter upp efter gitarrlektionen på kulturskolan och tar sälskap med mig resten av dagen.

Mats


Endast Sverige svenska slagrar har

12 februari 2011

Ja, ja. Jag vet att jag är tjatig som länkar till samma blogg i år igen, men skulle vi inte kunna göra detta lite roligare och bättre.

Jan Gradvalls inlägg är visserligen sedan förra året, men är lika aktuellt då som nu. Samma upplägg men andra artister och jag har inte lyckats hitta någon som beskriver det bättre än så här. Lite ”nytänk” kanske vore på sin plats.

Läs och begrunda:  Vill Christer Björkman ha elektriska får?

Mats


Lite utbildning skadar inte

08 februari 2011

Efter några oroliga timmar på DC på morgonen. En morgon där en vi lät vissa av våra tåg gå med reducerad hastighet efter stormnatten för att undvika att krocka med nedblåsta träd., men där vi klarade oss relativt helskinnade och utan större förseningar än några minuter har resten av dagen ägnats åt utbildning. Först i det trafikeringsavtal vi har med våra huvudmän. Det är intressant att fördjupa sig i detta. Vi har som driftledning en stor möjlighet att inom avtalets ram improvisera fram lösningar som gynnar både oss, huvudmännen och resenärerna. Det är viktigt med en dialog i alla riktningar. Bra kollektivtrafik vinner hela samhället på.

Nu blir det några timmar med bl.a. kommunallagen, offentlighetsprincipen,mm. Områden där det är bra att förnya sina kunskaper i inför en ny mandatperiod.

Mats


Göran Persson…

06 februari 2011

…sätter huvudet på spiken när han i kvällens Agenda försöker förklara varför valet gick så dåligt för Socialdemokraterna. Det handlar om att få fram budskapet att partiet står för tillväxt, utveckling och rättvis fördelning. Det var bara det tredje, rättvis fördelning som fick genomslag i valet.

Vi märkte att våra väljare i Nässjö vet att S lokalt står för tillväxt. Valet gick bättre här. Jag kan alltså hålla med honom. Man får inte glömma att rättvis fördelning i sig också är tillväxtskapande, då fler har råd med mer och efterfrågan ökar. Ganska självklart egentligen. Ett jämlikt samhälle mår bättre då resurserna utnyttjas bättre.

Mats


Varför P-förbud på vissa villagator…

05 februari 2011

…men inte på andra?

På t.ex. Sjögärdsgatan är det P-förbud på båda sidorna. På Floragatan, en lika bred villagata är det datumparkering. Där finns också en stor kommunal parkering, så ingen skulle behöva parkera på gatan över huvud taget. Ändå får bilisterna ofta backa för att bilar står på båda sidorna och för nära varandra, som här. Vad tänker folk med? Situationen är liknande på många små villagator.

Låt oss utnämna dagens ”jag har vunnit mitt körkort på Lotto”.

Mats