Årsmöte med Nässjö Teaterförening

30 mars 2011

Mötet inleds med teatern Emily i samarbete med Smålands musik & Teater.

När verksamheten summeras har vi haft 16 arrangemang, (även om två blev inställda). Det tycker jag är en bra insats av föreningen.

Mats

20110330-182459.jpg

20110330-215756.jpg

Annonser

Årsmöte med Socialdemokraterna i Åker

27 mars 2011

Efter ytterligare en hel arbetsdag var det då äntligen dags för årsmöte i S förening. I år hölls mötet i Socialdemokraternas lokal på Esplanaden i Nässjö, ((S)planaden). Förutom årsmötesförandligar togs frågor om närområdet och planerade förändringar i kvarteren vid brogatan upp. Dessutom diskuterades naturligtvis den nyvalda partiledaren Håkan Juholt och annat från kongressen.

Styrelsen ser ut så här:

Ordförande Mats Andersson
Ledamöter Maria Klintbo
Ove Samuelsson

Gunnar Waern
Per Eckerberg
Berit Andersson
Ove Jergefelt
Ersättare Bengt Holmqvist

Trafikledning och årsmöte i dykarklubben

26 mars 2011
Dykare

Dykare

Efter en hel arbetsdag, vi har sådana även på lördagar, träffas NSDK, (Nässjö Sportdykarklubb) för årsmöte i kväll. En ny ordförande skall väljas i klubben, och det blir första gången i klubbens tjugofemåriga historia en tjej axlar den posten. Vi träffas som vanligt i vår fina klubblokal och hinner förhoppningsvis ha lite trevligt och snacka dykning innan vi går hem i kväll.

Under tiden vi har möte infaller också Earth Hour. Det får vi lösa på något sätt. Lokalen ligger i ett ljustätt skyddsrum så det kan bli ganska mörkt. Vi som dyker har ju annars kunnat se följderna av att vi använder mer resurser än jorden klarar att förnya. Det hände någonting i mitten på 1980 talet då havsbottnarna på den svenska västkusten bytte karaktär från en sommar till en annan. Det är tydligen så att förändringarna inte sker gradvis, utan naturen håller emot till en viss smärtgräns. Sedan klara den inte mer, och då sker förändringarna i ett stort steg. Vi måste tänka på hur vi lever.

Det blev en trevlig kväll och ett bra årsmöte. Vi hann med en sväng till Stortorget och fackeltåget innan kvällen tog slut också.

Den nyvalda styrelsen i NSDK ser ut så här:

Styrelsen ser nu ut så här:

Ordförande Ida Karlsson

Kassör Mats Andersson

Sekreterare Erik Brose

Ledamöter J-O Fransson och Urban Jürgensen

Nu kör vi hårt. I år skall vi lyfta klubben till sina forna höjder.

Mats


Kommunfullmäktige och stadskärnevisionen

24 mars 2011

Snart dags för KF. Ett strategiskt ärende på kvällens dagordning är stadskärnevissionen. Beslutsförslaget innebär att Centrumgruppen tar fram en långsiktig plan för stadskärnans utveckling långsiktigt. Inkomna remissynpunkter kommer att beaktas.

Andra stora ärende är tillbyggnad av kulturhuset och borgen för anläggande av allvädersbanor.

Några interpellationer kommer också att besvaras, och här kan vi förvänta oss diskussion. Bl.a. kommer en interpellation om upphandling av mat i kommunal verksamhet att besvaras. Detta är en fråga som behandlats mycket under senare tid, och det är roligt att se att även andra partier intresserar sig för frågan.

En intressant diskussion om ekologiska livsmedel i kommunen följde. Det är lättare att få hög % ekologiskt av totala livsmedel om man satsar på mjölk t.ex. som är rätt bra från början och som köps in i stora mängder, än med varor som är mer utsatta för besprutning. Det kan vara bättre att satsa på varor som är utsatta för tillsatser i stället. Det ger ofta bättre effekt, men syns inte i statistiken.

Riksdagen har beslutat att kollektivavtal får användas vid offentlig upphandling. Det borgar för att konkurrens sker på lika villkor. Hoppas nu att vi kan använda detta vid våra kommunala upphandlingar.

Mats


Fadis cup. En manifestation för integration.

19 mars 2011

Jag hade nöjet att vara med vid Fadis cup i dag. Ett arrangemang för integration genom idrott i samarbete med 100 års jubilerande Smålands Fotbollförbund.

Alla fanor sida vid sida

Alla fanor sida vid sida

Tillsammans med Frälsningsarmens musikkår och Småland Karoliner marscherade vi politiska partier tillsammans med ett stort antal föreningar från Åkerskolan och till Skogsvallen. Själv bar jag FN fanan i dag. Det är en annorlunda upplevelse att se så många olika partiers fanor i samma tåg.

Vid scenen på bandybanan medverkade bl.a. Lars-Åke Lagrell med landslagsspelare Lennart Ljungdahl, och Jakthornsblåsarna. Många organisationer var på plats, bl.a. Fair Trade, (Nässjö är ju en Fairtrade city), och bollarna som användes var naturligtvis rättvisemärkta.

FadisCupen för flick- och pojklag spelades på konstgräsplanen under dagen. Idrotten är en bra kanal till integration och det gäller att få så många som möjligt att engagera sig i arbetet. Ett stort ansvar ligger ju också på den enskilde.

Tack Fadi och Leif för detta initiativet.

Mats

Fadi blir intervjuvad

Fadi blir intervjuvad

Unga fotbollspelare

Unga fotbollspelare

Marshklara

Marschklara


Klimathotet

08 mars 2011

Varför ägna så mycket tid och energi åt att diskutera hur stort klimathotet är och hur fort den globala uppvärmningen går?
Vi måste ändra vårt sätt att använda våra gemensamma resurser hur det än är.
Har vi längre tid på oss är det bara större anledning att anstränga sig. Vi har ju mer att vinna på det.
Mats


Den är gammal men rolig

05 mars 2011

Den här uppsatsen lästes upp på radiokanalen Rix FM för några år sedan. Min 16 åriga dotter påminde mig om den i dag. Jag kan inte motstå att lägga ut den här. Den lär vara skriven av en elev i femman!!! Undrar om han är storstadsbo…

Nyttan med Kon

 

Kon är ett husdjur… Men den finns också utanför huset. Och den lever ofta på landet, men den kommer också in till staden, men bara när den skall dö. Men det bestämmer den inte själv.

Kon har sju sidor… Den översta sidan – Den nedersta sidan – Den främre sidan – Den bakre sidan – Den ena sidan – Den andra sidan – Och den invändiga sidan.

På den främsta sidan sitter huvudet… Och det är för att hornen skall ha något att sitta fast på. Hornen är av horn och dom är bara till prydnad. Dom kan inte röra på sig, men det kan öronen. Dom sitter på sidan av hornen. Kon har två hål framme i huvudet. Dom kallas koögon. Kons mun kallas mule. Det är nog för att den säger mu.

På den bakersta sidan sitter svansen… Den använder den för att jaga bort flugor med, så att dom inte ramlar ned i mjölken och drunknar.

På den översta sidan – och den ena sidan – och den andra sidan, är det bara hår… Det heter ko-hår och har alltid samma färg som kon. Färgen på kon heter kulör.

Den nedersta sidan är den viktigaste för där hänger mjölken. Och när mjölkerskan öppnar kranarna så rinner mjölken ut. När det åskar så blir mjölken sur… men hur den blir det har jag inte lärt mig ännu.

Kon har fyra ben… Dom heter ko-ben. Dom kan också användas till att dra ut spikar med.

Kon äter inte så mycket, men när den gör det äter den alltid två gånger. Dom feta korna ger helmjölk. När kon är dålig i magen ger den ost. I osten är det hål. Men hur den gör hålen har jag inte heller lärt mig ännu.

Kon har gott luktsinne… Vi kan känna lukten av den på långt håll. Kons valpar heter kalvar. Kalvens pappa heter tjur, och det gör kons man också. Tjuren ger inte mjölk och är därför inte ett däggdjur.

Den som kommer och hämtar kon när den blir gammal heter kofångare. Den sitter ofta framme på bilar. Så blir kon slaktad, man häller mjölken i tetror som vi kan köpa i affären. Kons fyra ben skickas till snickaren. Det kallas återanvändning.

Som man kan se är kon ett nyttigt djur. Och därför gillar jag kon väldigt mycket.

Lärarens kommentar: Jag har aldrig läst något liknande!

Mats