En spännande vecka

28 maj 2011
Det har hänt en hel del i Nässjö under den gågna veckan. Det är roliga saker och jag vill gärna sprida detta. Vårt långsiktiga arbete ser ut att lönar sig. Det är positivt att se resultatet av någonting som varit ett mål för oss i flera år.

Mats

Holger Jonason på Nässjö Näringsliv AB uttrycker sig så här:

Det har varit en otrolig vecka. Först tillkännagivande och presskonferens vid Logistik- och Transportmässan i Göteborg med nyheten att Jernhusen har köpt Höglandsterminalen och att spännande utveckling är att vänta. Dagen efter presentation av utvecklingsplaner och mycket annat vid terminalen i form av ett ”tältmöte” där delar av samlingen onekligen hade lite ”väckelseatmosfär” över sig.

Holger Jonasson NNAB

JÄRNVÄGSSTADEN

Annonser

En morgon när trafiken flyter

28 maj 2011

20110528-094735.jpg

Två tåg i vårt område, (som dessutom inte är våra), över 5 min försening. så skall det se ut.

Mats


Fjärren i Gävle

27 maj 2011

Efter en tidig morgon och en rejäl frukost väntar nu ett besök på Trafikverkets ”FJB-central” i Gävle. Det är inte bara viktigt för oss att veta hur tågklarerarna arbetar, utan också att vi har ett gemensamt ”tänk” vid trafikstörningar. Varje järnvägslinje är unik, och det kan t.ex. vara ett beslut om ett flyttat möte som avgör om vi får en lugn dag eller några timmar med störningar och ersättningstrafik, mm. Kommunikation är viktigt och förhoppningsvis får vi tillfälle att diskutera några olika typiska scenario för verksamheten.

Mats


Inför uppstarten av Upptåget

25 maj 2011

På väg till Gävle efter en intressant genomgång av arbetsrutiner med personalen på Uppsala länstrafik. Det är mycket som skall fungera i samarbetet med dem när vi får ansvaret för trafikledningen av Upptåget i juni och spontant känns det som att det skall kunna fungera mycket bra.

Nu väntar ett besök hos BT:s verkstad i Gävle. De sköter underhållet av fordonen och är en annan part vi kommer att ha täta kontakter med. Resan till Gävle kommer att ske i förarhytten som linjekännedom. Det är viktigt även för driftledningen att känna till hur banan och driftplatser/stationer ser ut.

Tyvärr kolliderade mina utbildningsdagar med Kommunfullmäktige i kväll, men det gick att lösa med ersättare. Det var visserligen en kort agenda, och jag skulle varit jävig i ett av ärendena, men det skulle varit intressant att vara med. Årets företagare utses bl.a. i kväll och kommunen förväntas också besluta om köp av Folkets Park i Nässjö.

Mats


Affär för långsitigt hållbara godstransporter

25 maj 2011

I dag offentliggjordes vid en presskonferens som Jernhusen, Nässjö kommun, Höglandsterminalen AB och Transab höll på transport och logistikmässan i Göteborg att Jernhusen köper Höglandsterminalen.

På presskonferensen presenteras resultatet av de förhandlingar som ägt rum mellan parterna kring Höglandsterminalen i Nässjö.

På plats i Göteborg fanns flera personer från kommunen och näringslivet och vi får säkert läsa mer om affären i morgon. Denna affär är viktig för Nässjö och regionen men även nationellt och jag ser den som ett led i att skapa mer hållbara transporter för framtiden. Det är viktigt att transportnäringen blir mer långsiktigt hållbar och att vi tänker på kommande generationers livsvillkor.

Läs vad Nässjö kommun skriver om händelsen!

Jernhusen köper Höglandsterminalen.

Kommentarer och klipp!

Mats


Rast i Hultsfred och Miljö & Byggnadsnämnd

18 maj 2011

En timmas rast i Hultsfred. Då passar det bra att ge handlingarna inför eftermiddagens nämnd en sista genomgång.

20110518-085521.jpg

Dagens möte komer att inledas med ett besök på aktuella projekt i kommunen. Bl.a. kommer det nya bostadsområdet vid Ledet att besökas och nämnden får möjlighet att titta på det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. i Handskeryd.

På agndan finns en budgetuppföljning som ligger helt i linje med buget. Nämndens reglemente skall ändras, och beslut om detta förväntas på mötet. Det är bl.a. att trafiknämndsverksamheten övergått till tekniska servicenämndenden och den nya plan och bygglagan som reglementet skall anpassas till.

Ett mycket viktigt ärende är kontrollprogrammet vid saneringsarbetet på den tidigare inpregneringsanläggningen i grimstorp. Det är mycket arcenik och kreosot både i marken och i Lillsjön, Arbetet får inte förvärra situationen.

Vidare kommer stadskärnevissionen upp bland flera andra ärenden. Totalt innehåller dagordningen 25 punkter, så vi kan se framm emot ett intressant möte som nog håller på till 18  i kväll.

Mats


Det gör skillnad när mellanhänder får mindre…

16 maj 2011

…och producenterna får mer.
20110516-115836.jpg

Den 14 maj, uppmärksammades World Fair Trade Day världen över. Även Lydiah Wålsten på Timbro uppmärksammade detta. I sitt utspel menar hon att många miljoner konsumenter, städer och företag har fel.
Läs Emma Rung, tf generalsekreterare för Fairtrade Sveriges kommentar på utspelet här.

 Miljoner skäl att välja Fairtrade!

Den var införd i DN i dag.

Jag är i alla fall stolt över att leva i en Fair Trade City!

Mats