EU måste skärpa regler, kontroll och straff och vi måste ha civilkurage

27 juli 2011

Det är nog en förutsättning. Vi måste alla påverka våra parlamentariker i de olika partigrupperna att jobba för en strängare vapenlagstiftning inom EU. Det måste bli stenhård kontroll på införsel av vapen och smuggling av sprängämnen samt köp av produkter som går att framställa sprängämnen med, mm. Den personliga integriteten måste hållas högt, men vi får aldrig vara rädda att göra kontroller när misstanke finns. Vi kommer nog aldrig ifrån att socialt frustrerade människor får idéer som i Norgefallet. Jag tror att det enda som kan förhindra situationer som tragedin i Oslo är om alla länder är överens om att inte tolerera någon form av illegalt vapeninnehav. Låt oss börja med EU och Norden för att sedan arbeta för att få fler länder att ansluta sig. Ingen lätt uppgift, men jag anser att det är för sådana uppdrag vi har Den Europeiska Unionen. Det är helt orimligt i ett civiliserat samhälle det 21 århundradet att vi har så dålig gränskontroll att vapen kan smugglas in. Eller som i ”Norgefallet”, att vapenlicens ges utan vidare kontroll bara för att man råkar vara med i en skytteklubb. Det är naivt att tro att klubbarna har kompetens att avgöra vem som är lämplig eller olämplig. Ett besök hos en psykolog vore det minsta kravet. Gärna årliga återkommande kontroller, som de våra bilar får gå igenom. Vill man ha vapen måste man vara beredd att underkasta sig en viss kontroll, likaväl som restauranger med alkoholtillstånd får fler kontroller än de utan alkoholrättigheter får i dag. Sedan är det naturligtvis självklart att vi skall ha en sådan samhällsstruktur att människor i riskzonen fångas upp i skola och arbetsliv innan det går så här långt. Det är vi som samhällsmedlemmar som bestämmer genom politiken. Hur vill vi ha det? Vi kan inte ”passa” och tro att bara för att vi väljer våra företrädare så skall någon annan fixa allt. Vi har alla ett ansvar när vi märker att människor i vår omvärld börjar ”spåra ur” och vad hände med civilkuraget? Försvann det när terroristerna kom? I så fall har de redan vunnit. Det handlar egentligen bara om sunt förnuft och medmänsklighet.
Mats

Annonser

För att förstå hur det känns

23 juli 2011

Jag tror inte att vi som inte varit med om någonting liknande kan förstå hur det känns. Vilken fruktansvärd känsla att veta att om jag försöker hjälpa min vän dör jag själv. Tänk att bara sitta tyst och lyssna och inte veta hur det skall sluta. En overklig situation, och helt ovärdig ett demokratiskt land i det 21 århundradet. Jag tror inte någon kan läsa detta utan att beröras.  Vi får alla en del att tänka på.

Läs vad en som var med i helvetet skriver. Det ger i alla fall en liten aning om hur det är.

Mats

Prableen Kaurs blogg


Bagageluckeloppis i Nässjö

16 juli 2011

En populär aktivitet som samlar många människor varje lördag. En form av återvinning. Miljövänlig hushållning med resurser.
Själv gör jag ett avbrott i semestern med en heldag på driftledningen.
Mats

20110716-105315.jpg


Sedan uppfann någon ordet sambo…

06 juli 2011

Denna text är saxad ur en bok från början av förra seklet, 118 år sedan. Man hittar mycket intressant när man röjer i gamla hus Det känns märkligt att läsa detta i dag. Det var ca 30 år innan Sverige fick demokrati. Vi förändras ständigt i vårt sätt att tänka, men en ”titt i backspegeln” är alltid roligt. Som väl är kan vi inte se in i framtiden. Jag undrar vad folk säger om 118 år, när de läser i vår tids vetenskapsskrifter? Sanningar ändras som bekant över tiden.

Mats

20110706-162359.jpg