Översiktsplan och samtal med människor

25 februari 2012

På tisdag, 28/2, är det samrådsmöte om översiktsplanen. Den här gången är det på Pigallé i Nässjö. Därför passade vi Socialdemokrater i Miljö & byggnadsnämnden på att vara ute under förmiddagen och informera innevånarna och samtidigt diskutera lite om våra planer för Nässjö kommuns framtid. Det var många som var ute i det fina vintervädret. Att det var snöskulpturtävling på stortorget lockade lite extra, liksom skivmässan, där det gick att få tag på gamla vinylklassiker. Hoppas nu att det blir ett lika välbesökt möte som det i Malmbäck förra veckan. Nu får vi visa att vi bryr oss om framtiden lika mycket som innevånarna där.
Mats

Annonser

Skärpt upphandlingspolicy ska ge schysstare affärer – Malmö stad

23 februari 2012

Ett alldeles utmärkt initiativ. Någonting för fler kommuner att ta efter. Det ger förutsättningar för en konkurrens på lika villkor.

Ett särskilt plus för att man inte glömmer underentreprenörerna.

Mats

Skärpt upphandlingspolicy ska ge schysstare affärer – Malmö stad.


På väg till KF

23 februari 2012

Sitter på tåget på väg från ett intressant referensgruppmöte i Göteborg, till kommunfullmäktige i Nässjö.
Mötet kommer att inledas med information om bokslutet 2011, så det finns hopp om att jag kan vara med under interpellationen om regeringens förslag till höjda banavgifter. Inte för att detta är någon kommunal fråga, men det finns all anledning att samtliga ledamöter i KF ”lobbar” mot sina respektive riksdagsmän i frågan. Det handlar om att få en konkurrensneutral lösning mellan järnväg och väg. Om samma avgiftshöjning skulle föreslagets för tung vägbunden trafik skull vi säkert fått en helt annan debatt. Här är ju lobbyverksamheten mycket mer utvecklad. Risken finns att gods förs från järnväg till lastbil, med ökad miljöbelastning som följd om förslaget blir verklighet. Det verkar redan som om vissa aktörer har blivit bortskrämda från den Svenska järnvägsmarknaden. Ett Norskt företag har t.ex. lagt ner större delen av sin kombitrafik, då man redan räknat in höjningen. Då är beslutet inte fattat ännu!!!
Än är det tid till handling, men det är bråttom. Det är viktigt att vi får våra riksdagsmän, (och kvinnor), att förstå hur deras beslut påverkar trafikströmmarna i Sverige, och därmed vår miljö. Beslut skall tas redan i samband med vårbudgeten så nu är det ”upp till handling” som gäller.
Mats


Samrådsmöte om översiktsplanen

21 februari 2012

I kväll var det de Sydvästra kommundelarna som stod i fokus när översiktsplanen diskuterades. Ett stort antal människor i olika åldrar hade uppmärksammat inbjudan och träffades i Klockaregårdskyrkans festsal i Malmbäck.

Det blev bra diskussioner och många intressanta synpunkter kom fram under grupparbetena.
Det är roligt att medverka vid möten som detta med många deltagare och diskussioner med högt till tak.

Nästa tisdag, 28/2 är det samrådsmöte på Pigallé i Nässjö . Hoppas att det blir ett lika välbesökt möte. Malmbäcks innevånare är engagerade i samhällsfrågorna så nu är det upptill bevis för oss Nässjöare och Nässjöarinnor att visa vårt engagemang för framtiden.

Mats

20120221-214856.jpg


Vad behövs för att vår kommun skall utvecklas?

20 februari 2012

En vision skall inte vara längre än att den får plats på en kaffekopp!
Det berättar Bo Zander när han inviger cafeträffen i partilokalen i Nässjö. Vår nuvarande vision är lite längre. Ett tjugotal deltagare har träffats för att diskutera utveckling och framtidsfrågor. Cecilia Gerhardsson och Caroline från kommunledningskontoret berättar sedan om visionsarbetet och vilka trender som påverkar oss. många synpunkter har kommit in från kommunmedlemmar. Nu är utmaningen att lägga färdriktning för en långsiktigt hållbar kommun.
Intressanta trender är att man i dag investerar i GT, Green Tech, och att politiken tar över där marknaden inte har lyckats.
Vi har många starka sidor och det är lätt att ta sig hit. Mycket handlar om att utveckla våra starka sidor och komplettera med nytänkande.
Ett intressant möte med bra diskussioner.

Mats

20120220-191023.jpg

20120220-194028.jpg

20120220-194105.jpg


Vår nationalekonomi och hur skapar vi tillväxt för alla?

01 februari 2012

Nationalekonomi för vänstern. Hur skapar vi tillväxt i Sverige? På vilket sätt
Dessa frågor och några till fick ett gäng Socialdemokrater i Nässjö diskutera ingående tillsammans med Magnus Nilsson ordförande för Socialdemokraternas studentförbund i Sverige på tisdagskvällen. Ofta föranleds vi att tro att det bara finns ett sätt att bedriva nationalekonomi. Att tex avregleringar är nödvändiga. Detta är inte sant. Det finns alternativ. En helhetssyn är viktig för att ett samhälle skall fungera. Denna kan inte, och skall inte enskilda aktörer ha. Däremot skall politikerna se till att upprätthålla denna helhetssyn.

Stora inkomstskillnader skapar inte bara ett ojämlikhet samhälle. Det är dessutom hämmande för tillväxten i ett land och gör att folket, genom sina folkvalda politiker förlorar möjligheten att påverka utvecklingen. Under de senaste åren har inte bara gapet mellan vanligt folk och de som tjänar mest ökat. Den 1 % av Svenskarna som äger mest i Sverige har dessutom ökat sin förmögenhet, och där med också sin möjlighet att påverka utvecklingen, ännu mer.

Allt fler ekonomiska experter är eniga om att den Socialdemokratiska Politiken och ekonomin är bra för tillväxten. När fler har arbete och alla betalar skatt efter förmåga har vi tillsammans råd att betala för det som får oss att trivas och må bra. Den politik som förs nu skapar problem som vi måste ta hand om i framtiden, även om den på kort sikt kan gynna tillväxten. Varken kapitalismen eller socialismen har förutsättningar att fungera i längden. Då är vår ”mellanpolitik”, eller blandekonomi, som den kallas som tar hänsyn till helheten mycket mer långsiktigt hållbar. Det är dags att vi sträcker på oss och står för det.

Att utbilda arbetslösa i lågkonjunktur för att företagen skall kunna anställa när konjunkturen vänder är helt rätt. Det är dåligt för ett land att inte ta tillvara hela arbetskraften och det bromsar utvecklingen. Därför måste det livslånga lärandet finnas.
Mats

20120201-114601.jpg

20120201-114725.jpg