Befintliga resurser kan utnyttjas på nytt sätt

30 maj 2013

I kväll har vi diskuterat en GC-väg mellan Nässjö och Fredriksdal i KF. Detta med anledning av en, bland flera motioner som behandllades.

När jag för några år sedan var med i Brukarrådet, (nuvarande föräldrarådet) på Åkerskolan talade vi ofta om att det var svårt att få eleverna att använda de säkra vägarna till skolan. Det finns en tunnel på vägen mot Skogsvallen som inte ens vuxna och förnuftiga människor som skall föregå med gott exempel för barnen använder för att vägen blir för lång. Inte ens när man följer barnen till skolan används denna i någon större omfattning, då det är alldeles för smidigt att snedda över vägen, men det är en annan historia. Det blev felplanerat i början på 1980-talet.

Nu när vi bygger en ny förskola i närheten så har vi ett gyllene tillfälle att förverkliga de idéer som vi framförde när GC-vägsplananen gjordes. En liten ”sväng” som riktar ner cykel och gång-trafiken från centrum mot Skogsvallen i tunneln, så att inte cyklisterna frestas att snedda i vägkorsningen i stället. Ev. kan man också ta bort en bit av trottoaren och sätta ett staket där ett gammalt övergångsställe låg tidigare för att ytterligare markera var man skall gå/cykla.

Som den minnesgode nog kommer ihåg, så hade vi också ett elljusspår i Åker tidigare. (Innan stormen Gudrun). Spåret är nu borta, men tunneln under vägen från Skogsvallen finns kvar. Om vi tänker nytt och kopplar ihop den med GC-vägen är vi helt plötsligt tillbaka på höger sida av vägen och har då styrt cyklisterna förbi ett par av de farligaste passagerna på vägen mot Fredriksdal.På vägen mot Nässjö är det lätt att styra in cyklisterna på samma ställe så att man kommer tillbaka till GC-vägen.

En liten åtgärd som skulle höja säkerheten i väntan på att Trafikverket kan fortsätta och bygga vidare mot Fredriksdal och en knapp km av GC-vägen är klar.

En annan diskussion handlade om att vi inte bara skall snygga upp infarterna längs vägarna utan även längs järnvägarna. Det finns en del fastighetsägare som måste uppvaktas här. Inte minst många gamla industrifastigheter står och förfaller. Vi måste naturlig vis också föregå med gott exempel  och se över våra egna kommunala fastigheter.

Det utan tvekan största ärendet i kväll var annars köp av 137 ha industrimark vid Träslända intill Gamlarpsterminalen för 13 250 000 kr. En långsiktig investering som utan tvekan är extremt strategisk för den viktiga terminalen och för den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Mats


Dags för KF

30 maj 2013

Kvällens handlingar får en sista granskning innan mötet i kväll. Många motioner är det.
Det känns skönt att ha klarat av årets repititionsutbildnig i JTF i dag och vara godkänd lokförare ett år till.

Mats

20130530-173653.jpg


Projektarbetsdag på Brinellskolan

22 maj 2013

Eleverna på skolan visar sina projekt.

Våra mediatjejer ställde ut sin ”RADIOA100” och visade sina Webradiosändningar.

http://www.radioa100.se

Mats

20130522-181831.jpg

20130522-191236.jpg


Marknad med diskussioner

10 maj 2013

Några timmar på marknaden med S-föreningen i dag.
Mats

20130510-151158.jpg

20130510-151236.jpg


Förstamajtåg

01 maj 2013

I alla fall för mig som jobbar i dag

Mats

20130501-101854.jpg