Kommunfullmäktige i kväll

24 april 2014

image

I kväll handlar det till största delen om bokslut och årsredovisningar.

Mats

Annonser

Äntligen

23 april 2014

Det ser fint ut, och ännu bättre blir det när grönskan kommer.
En av Nässjö kommuns mest frekventerade GC- vägar har blivit klar.
Mats

20140423-121324.jpg


En dag på jobbet

15 april 2014

En dag på jobbet

Så här kan arbetsmiljön vara ibland. Det blir några vändor tiil Oskarshamn den här veckan och det är ju bra för eleverna att få träna på att köra utan assastans av ATC.
Mats


Spårlöst försvunna rättigheter

10 april 2014

Spårlöst försvunna rättigheter

I en intressant rapport från SEKO framgår tydligt att myndigheterna är för slappa vid upphandlingar.

Otrygghet och dumpade villkor är vardag för arbetstagare inom den upphandlade järnvägstrafiken i dag. Myndigheterna tar inte sitt ansvar. Det visar Sekos nya rapport ”Spårlöst försvunna rättigheter”.

Det noteras också att det är fel peka ut EU-rätten som hinder. På hemsidan skriver SEKO:
Vid samtal med politiker, myndigheter och Konkurrensverket framställs ibland EU-rätten som ett hinder för att ge våra medlemmar en trygg arbetsplats. I Sekos rapport ”Spårlöst försvunna rättigheter” utreds sanningshalten i detta. Det visar sig att både EU-rätten och den svenska lagstiftningen ger myndigheter stort utrymme för att skapa ”schyssta villkor” för arbetstagarna vid en offentlig upphandling, Myndigheterna kan ställa krav både på bibehållna villkor och verksamhetsövergång.

Inom spår- och järnvägstrafiken är lagstiftningen genom EUs kollektivtrafikförordning mycket generös.

Jag rekommenderar verkligen alla som är berörda av, eller arbetar med offentlig upphandling att läsa rapporten.

Mats