Bra och dålig planering avgörande för resenärerna

15 december 2014

Tidtabellsskifte och nya omlopp för tåg och bussar. Tyvärr försvinner trafiken nu västerifrån mot Oskarshamn och Visby då vi kommer att vända tågen från Nässjö i Eksjö i fortsättningen. En buss går visserligen vidare mot Mariannelund och bortom, vilket i någon mån kan kompensera om tidtabellerna passar. Då är det viktigt att övergångarna mellan buss och tåg fungerar. Det gör det inte i Eksjö som stationen är byggd i dag. Under rasten i Eksjö mellan två tåg ser jag hur planeringen har missat helheten. En ”berlinmur” skärmar av spåren från bussarna och för att nå terminalerna och busskurarna ska resenärerna gå över den asfalterade plan som bussarna använder. Då är det ändå bara några år sedan terminalen byggdes, men tydligen blev det fel när planerarna tänkte här.

I Nässjö har planerarna däremot föredömligt tänkt på att övergångarna mellan buss och tåg ska fungera. Korta avstånd. Så ska det se ut.

Mats

Berlinmur i Eksjö

En mur skiljer bussplanen från plattformen i Eksjö

Över denna planen med backande bussar skall resenärerna gå för att komma mellan bussar och tåg i Eksjö

Över denna planen med backande bussar skall resenärerna gå för att komma mellan bussar och tåg i Eksjö.

Bra planering underlättar för resenärer som ska byta mellan buss och tåg

Bra planering i Nässjö underlättar för resenärer som ska byta mellan buss och tåg Inget onödigt springande där bussarna skall köra.

Annonser