Långfredag i Alsike

04 april 2015

Som ledamot i samhällsplaneringsnämnden i Nässjö kommun och med ett intresse för stadsplanering tycker jag det är intressant att se hur planerna ser ut i andra kommuner. Knivsta är i ett expansivt skede och och förväntas öka till 25 000 innevånare. Alsike byggs nu ut i två etapper och har en hel del ny bebyggelse redan. Själva besökte vi släktingar som bor i ett av samhällets äldre hus. Det var ett underbart väder att ta några bilder under vår Långfredagspromenad.

Gränsen mellan etapp 1 och 2

Gränsen mellan etapp 1 och 2

En ny väg för att försörja ett nytt område

En ny väg för att försörja ett nytt område

En ny bostadsrättsförening

En ny bostadsrättsförening

Huset som låg ensamt i skogen

Huset som tidigare låg ensamt i skogen

Nya radhus

Nya radhus

Nybyggt område

Nybyggt område

Vårtecken

Vårtecken

Utsmyckningar

Utsmyckningar

Levande bebyggelse

Levande bebyggelse

tt av de äldre husen

Ett av de äldre husen

/Mats

Annonser